استفاده از ظروف پلاستیکی یکبار مصرف

از ظروف پلاستیکی یکبار مصرف نباید استفاده کرد زیرا:
الف- از موادی با وزن سبک ساخته شده اند
ب- از مواد سمی ساخته شده اند
ج- از مواد زیست تخریب پذیر ساخته شده اند
د- از مواد غیر زیست تخریب پذیر ساخته شده اند

خرید ظروف یکبار مصرف

مواد تجزیه پذیر در محیط زیست

نکته: در اینجا به تعریف مواد زیست تخریب پذیر، مواد زیست تخریب ناپذیر و صفحات پلاستیکی یکبار مصرف می پردازیم. سپس بحث خواهیم کرد که پلاستیک تحت چه نوع موادی قرار می گیرد و از این رو پاسخ لازم را خواهیم گرفت.
پاسخ گام به گام کامل:
بشقاب های پلاستیکی یکبار مصرف از پلاستیک ساخته شده اند و برای دور انداختن یا پس از استفاده یا مصرف طراحی شده اند.
مواد زیست تخریب پذیر: ماده زیست تخریب پذیر را می توان به عنوان ماده ای تعریف کرد که می تواند توسط باکتری b یا سایر موجودات طبیعی تجزیه شود و به آلودگی اضافه نشود.

موادغیر قابل تجزیه در محیط زیست

مواد غیر زیست تخریب پذیر: مواد غیر زیست تخریب پذیر را می توان به عنوان نوعی از ماده تعریف کرد که توسط موجودات طبیعی تجزیه نمی شود و به عنوان منبع آلودگی عمل می کند.
بیشتر پلاستیک ها تجزیه ناپذیر هستند، عمدتاً به این دلیل که پلاستیک به دلیل قیمت ظروف یکبار مصرف پایین، تطبیق پذیری و دوام آن به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. این دوام تا حدی بر اساس این است که پلاستیک یک هدف غیرمعمول برای باکتری ها است، که آن را غیرقابل تجزیه زیستی می کند. بنابراین نباید از صفحات پلاستیکی یکبار مصرف استفاده کرد زیرا از مواد غیر قابل تجزیه زیستی ساخته شده اند.
توجه: ریختن زباله های پلاستیکی در فضاهای باز باعث ایجاد شرایط غیربهداشتی می شود، زیرا به عنوان محل پرورش حشرات و پشه هایی عمل می کند که باعث بیماری هایی مانند مالاریا و دانگ می شوند. پلاستیک‌ها تخریب نمی‌شوند، بنابراین سال‌ها در خاک باقی می‌مانند که بر حاصلخیزی خاک تأثیر می‌گذارد و کیفیت خاک را کاهش می‌دهد.

از صفحات پلاستیکی یکبار مصرف نباید استفاده کرد زیرا زباله های آن غیرقابل تجزیه زیستی هستند و نمی توانند توسط میکروارگانیسم ها، هوا، رطوبت یا خاک در مدت زمان معقولی به ترکیبات پایه خود تجزیه شوند. زباله‌های غیرقابل تجزیه یک نگرانی زیست‌محیطی هستند، زیرا تهدیدی برای غلبه بر محل‌های دفن زباله و ایجاد مشکلاتی د: صفحات ظروف یکبار مصرف نباید استفاده شوند زیرا از مواد غیرقابل تجزیه زیست تخریب پذیر مانند پلاستیک و غیره ساخته شده اند. آنها آلاینده اصلی محیط زیست می باشند.